Oswiadczenie w sprawie ochrony danych osobowych

I. Informacje ogólne

1. Informacja o gromadzeniu danych osobowych

Ponizej informujemy o gromadzeniu danych osobowych osób korzystajacych z naszej strony internetowej. Danymi osobowymi sa wszystkie dane, które odnosza sie do danej osoby, np. nazwisko, adres, adresy e-mail, zachowania konsumenckie.

Administratorem jest zgodnie z art. 4 ust. 7 Rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie ochrony osób fizycznych w zwiazku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przeplywu takich danych (RODO) firma Delticom AG, Brühlstr. 11, D-30169 Hannover, Niemcy, Telefon: 49(0)511-87989280, e-mail: info@delti.com, strona internetowa: www.123felgi.pl (patrz stopka redakcyjna). Kontakt z administratorem mozliwy jest pod adresem poczty elektronicznej datenschutz@delti.com lub naszym zwyklym adresem pocztowym z dopiskiem „Administrator danych osobowych".

Korzystanie z funkcji dostepnych na naszej stronie internetowej jest mozliwe bez koniecznosci przetwarzania danych osobowych. W kwestii danych (osobowych) przekazanych nam technicznie przez Panstwa prosze miec na uwadze ponizsze zapisy. Jesli w zakresie poszczególnych funkcji naszej oferty korzystac bedziemy z uslug wspólpracujacych z nami uslugodawców lub bedziemy chcieli wykorzystac Panstwa dane do celów reklamowych, poinformujemy Panstwa szczególowo o stosownych procedurach w tym zakresie (ponizej). Na koniec podamy Panstwu równiez ustalone kryteria dotyczace okresu przechowywania danych.

2. Cele i podstawy prawne przetwarzania danych osobowych

Jesli nie zdefiniowano inaczej, celem prowadzonego przez nas przetwarzania danych osobowych jest realizacja wlasnych celów komercyjnych. W ramach przetwarzania danych osobowych korzystamy z róznych podstaw prawnych.

 • Jesli udziela nam Panstwo zgody na wykonywanie okreslonych procesów w zakresie przetwarzania danych osobowych (dalej „Zgoda"), podstawe prawna stanowia zapisy art. 6 I lit. a RODO.
 • Jesli przetwarzanie danych osobowych jest konieczne dla celów przygotowania umowy lub realizacji umowy, której (potencjalna) strona jest dana osoba (dalej „Wykonanie umowy"), np. jesli wysla do nas Panstwo zapytanie o produkt i/lub zamówia towary, a przetworzenie danych jest niezbedne w celu dostawy towarów , podstawe prawna stanowi art. 6 I lit. b RODO.
 • Jesli przetwarzanie danych osobowych jest konieczne do wykonania zobowiazania prawnego, np. wypelnienia obowiazku archiwizacji dla celów podatkowych, podstawe prawna stanowi art. 6 I lit. c RODO.
 • Jesli przetwarzanie danych osobowych jest konieczne dla celów ochrony zywotnych interesów osoby, której dane dotycza lub innej osoby fizycznej, np. jesli osoba odwiedzajaca nasz magazyn odniesie obrazenia, a jej dane beda musialy zostac przekazane lekarzowi i/lub szpitalowi, podstawe prawna stanowi art. 6 I lit. d RODO.
 • Zgodnie z art. 6 I lit. f RODO przetwarzanie danych osobowych moze byc dopuszczalne na mocy przepisów prawa o ochronie danych osobowych, jesli jest niezbedne do realizacji prawnie uzasadnionego interesu naszego przedsiebiorstwa lub osoby trzeciej, z wyjatkiem sytuacji, w których nadrzedny charakter wobec tych interesów maja interesy, podstawowe prawa i wolnosci osoby, której dane dotycza (dalej „Priorytet interesów"). Realizacje dzialalnosci naszego przedsiebiorstwa na rzecz zabezpieczenia miejsc pracy naszych pracowników oraz na rzecz zabezpieczenia interesu udzialowców traktujemy jako nasz prawnie uzasadniony interes. Powyzsze znajduje potwierdzenie w opisie prawnie uzasadnionego interesu przedsiebiorcy zdefiniowanego przez ustawodawce europejskiego. Tym samym mozna zakladac istnienie uzasadnionego prawnie interesu, jesli osoba, której dane dotycza jest klientem przedsiebiorstwa (uwaga 47 zdanie 2 RODO) lub gdy dane osobowe sa przetwarzane dla celów reklamy bezposredniej.

3. Panstwa prawa

Przysluguja Panstwu wobec nas nastepujace prawa w zakresie ochrony Panstwa danych osobowych:

 • prawo do informacji,
 • prawo do sprostowania i usuniecia danych,
 • prawo do ograniczenia przetwarzania,
 • prawo do sprzeciwu przeciwko przetwarzaniu,
 • prawo do przenoszenia danych.

Ponadto przysluguje Panstwu prawo do zlozenia w organie nadzorczym skargi na przetwarzanie przez nas Panstwa danych osobowych. Przyslugujace Panstwu prawa reguluje rozdzial 3 RODO.

4. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji

Moga Panstwo dokonywac u nas zamówien na rachunek. Zwracamy Panstwa uwage na fakt, ze w przypadku wybrania tej metody platnosci przeprowadzamy ocene ryzyka kredytowego na podstawie procedur matematyczno-statystycznych w wywiadowni gospodarczej CEG Creditreform Boniversum GmbH, 41460 Neuss (Scoring). W tym celu dane osobowe konieczne do oceny zdolnosci kredytowej [nazwisko, data urodzenia, adres, dane bankowe] przekazane zostaja do wywiadowni gospodarczej, przy czym obejmuja one równiez Panstwa dane adresowe. Dane osobowe sa zatem gromadzone, przechowywane i przekazywane w celu oceny wyplacalnosci i zapobiezenia niedokonaniu platnosci na podstawie art. 6 ust. 1 zdanie 1 lit. b RODO i art. 6 ust. 1 zdanie 1 lit. f‚ RODO. Na podstawie tych informacji obliczane jest statystyczne prawdopodobienstwo wystapienia braku mozliwosci zaplaty, a tym samym Panstwa wyplacalnosc. Jesli wyplacalnosc oceniona zostala pozytywnie, wtedy wybór opcji zamówienia na rachunek jest mozliwy. Jesli wyplacalnosc oceniona zostala negatywnie, wybór opcji zamówienia na rachunek nie jest mozliwy. Decyzja o tym, czy zamówienie na rachunek jest mozliwe podejmowana jest wylacznie na podstawie zautomatyzowanej decyzji naszego systemu sklepu online przez wspólpracujaca z nami wywiadownie gospodarcza. Tym samym nie jest wykonywane reczne sprawdzenie Panstwa dokumentów przez naszych pracowników.

5. Sprzeciw lub odwolanie zgody na przetwarzanie danych osobowych

Raz udzielona zgode na przetwarzanie danych osobowych mozna w kazdej chwili odwolac. Takie odwolanie wywiera wplyw na dopuszczalnosc przetwarzania Panstwa danych osobowych po fakcie sformulowaniu go i przekazaniu nam.

Sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych moga Panstwo zlozyc w zakresie, w którym przetwarzanie danych osobowych bazuje na priorytecie interesów. Jest tak w przypadku, gdy przetwarzanie nie jest wymagane dla celów wykonania umowy, co przedstawimy ponizej w opisie poszczególnych funkcji. W przypadku zlozenia takiego sprzeciwu prosimy o podanie powodów, dla których Panstwa dane osobowe nie maja byc przetwarzane przez nas w sposób przez nas praktykowany. W przypadku zlozenia uzasadnionego sprzeciwu sprawdzimy sytuacje merytorycznie i albo zaprzestaniemy przetwarzania danych lub je dostosujemy albo podamy Panstwu przyczyny, dla których zmuszeni jestesmy kontynuowac przetwarzanie.

Oczywisci moga Panstwo w kazdej chwili sprzeciwic sie przetwarzaniu Panstwa danych osobowych dla celów reklamowych i analizy danych. O sprzeciwie dotyczacym przetwarzania danych dla celów reklamowych moga nas Panstwo poinformowac, korzystajac z danych kontaktowych podanych ponizej w pkt. 1.

6. Odbiorcy i kategorie odbiorców Panstwa danych osobowych

Informacje o naszych klientach sa dla nas wazne i pomagaja nam optymalizowac nasza oferte. Przekazujemy otrzymane informacje osobom trzecim tylko w opisanym ponizej zakresie:

 • Przedsiebiorstwa powiazane: Delticom przekazuje dane osobowe (i dane uzytkowników) przedsiebiorstwom powiazanym i spólkom córkom dla celów realizacji zlecen.
  Te przedsiebiorstwa podlegaja albo niniejszemu oswiadczeniu w sprawie ochrony danych osobowych albo wytycznym, które oferuja co najmniej taka sama ochrone, jak niniejsze oswiadczenie w sprawie ochrony danych osobowych.
 • Uslugodawcy: Zlecamy innym firmom i pojedynczym osobom realizacje zadan w naszym imieniu. Przyklady to m. in. dostawa przesylek, wysylka listów lub e-maili, realizacja platnosci (karty kredytowe, procedura polecenia zaplaty i zakup na rachunek), aktualizacja naszych list klientów, analiza naszych baz danych, dzialania marketingowe oraz obsluga klienta. Ww. uslugodawcy maja dostep do danych osobowych, których potrzebuja do wykonania swoich zadan. Nie wolno im jednak uzywac ich do innych celów. Sa oni ponadto zobowiazani do traktowania tych informacji zgodnie z niniejszym oswiadczeniem w sprawie ochrony danych osobowych oraz zgodnie z niemieckimi przepisami dotyczacymi ochrony danych osobowych.
 • Uslugodawcy spoza UE/EOG: Nie mozemy wykluczyc, ze nasi podwykonawcy korzystaja z uslug uslugodawców w panstwach trzecich. Wszystkich uslugodawców zobowiazujemy zgodnie z zapisami art. 28 ust. 4 RODO do przestrzegania stosownych i wystarczajacych gwarancji w rozumieniu art. 44 i nast. RODO (przekazanie do panstw trzecich).
 • Usluga „Predict"
  Nieprzerwanie staramy sie ulepszac nasze uslugi i ksztaltowac dzialania, poczawszy od zakupów az po odbiór towaru, w sposób przyjazny dla klienta, oszczedny czasowo i dajacy mozliwosc indywidualnego dostosowania. Oferujemy Panstwu w ramach wysylek krajowych towarów zakupionych u nas tak zwana usluge „Predict". Najpierw otrzymaja Panstwo SMS'em i/lub za posrednictwem poczty elektronicznej informacje od naszego uslugodawcy, ze Panstwa paczka jest juz w drodze i ze dostawa bedzie miala miejsce prawdopodobnie nastepnego dnia. Jesli ten dzien Panstwu odpowiada, nie musza Panstwo nic robic. Jesli natomiast dzien dostawy Panstwu nie odpowiada, maja Panstwo rózne mozliwosci zmiany, które pozwola na elastyczne, latwe i bezpieczne zdefiniowanie nowej daty dostawy. Szczególowe informacje znajda Panstwo na stronie www.dpd.com
 • Newsletter/ankiety: Oferujemy Panstwu takze mozliwosc zapisu do naszego newslettera np. na stronie https://www.123felgi.pl. Jesli nie chca Panstwo otrzymywac takich ofert, moga sie Panstwo w kazdej chwili wyrejestrowac na stronie https://www.123felgi.pl lub przyslac nam stosowny e-mail na adres info@delti.com. W przyszlosci bedzie mozna to bardzo latwo ustawic w swoim koncie uzytkownika w sekcji „Moje konto". Pod koniec kazdego zamówienia maja Panstwo mozliwosc wziecia udzialu w ankiecie oraz wyrazenia zgody na przekazanie przez nas Panstwa danych osobowych osobom trzecim na potrzeby dzialan marketingowych. Tylko wtedy, gdy aktywnie zatwierdza Panstwo te opcje, przekazemy Panstwa dane wybranym kooperantom lub przeslemy oferty na zlecenie innych przedsiebiorstw. Jezeli tak sie stanie, to przedsiebiorstwo nie otrzyma Panstwa nazwiska ani adresu ani zadnych informacji umozliwiajacych Panstwa identyfikacje. Ankieta i zezwolenie na przekazanie Panstwa danych osobom trzecim na potrzeby marketingowe sa odrebnymi dokumentami. Oznacza to, ze moga Panstwo wypelnic ankiete marketingowa bez koniecznosci udzielania nam zgody na przekazanie Panstwa danych osobom trzecim lub odwrotnie, jesli takie jest Panstwa zyczenie. Podstawe prawna stanowi art. 6 ust.1 lit. a RODO („Zgoda").
 • Ochrona Delticom i osób trzecich: Udostepniamy dane o kontach klientów i dane osobowe, jezeli jestesmy do tego prawnie zobowiazani lub gdy przekazanie tych danych jest konieczne w celu zastosowania naszych ogólnych warunków handlowych lub innych umów lub jesli musimy chronic prawa nasze, naszych klientów i osób trzecich. Obejmuje to wymiane danych z przedsiebiorstwami, które specjalizuja sie w zapobieganiu i minimalizacji naduzyc i oszustw zwiazanych z korzystaniem z kart kredytowych. Jednoczesnie wyraznie oswiadczamy, ze w zwiazku z tym nie ma miejsca przekazywanie danych do tych przedsiebiorstw w celu ich gospodarczego wykorzystania, co staloby w sprzecznosci z niniejszym oswiadczeniem w sprawie ochrony danych osobowych.
 • Informacje konieczne do weryfikacji Panstwa adresu (kontrola mozliwosci doreczenia) otrzymujemy za posrednictwem infoscore Consumer Data GmbH, Rheinstraße 99, 76532 Baden-Baden. W tym celu przekazujemy ww. przedsiebiorstwu wymagane dane (Panstwa pelne imie i nazwisko, adres i date urodzenia). Bedzie ono w przyszlosci wykorzystywac te dane równiez dla celów weryfikacji adresu lub sprawdzenia tozsamosci na rzecz innych przedsiebiorstw oraz w ramach stosownych aplikacji scoringowych. Scoring oblicza na podstawie procedur matematyczno-statystycznych wartosc prawdopodobienstwa okreslonego przyszlego zachowania i wykorzystuje do tego celu odpowiednie dane. Podstawe prawna przetwarzania danych stanowi art. 6 ust. 1 zdanie 1 lit. f RODO („Priorytet interesów").
 • Dobrowolne przekazanie danych: Po pomyslnym zlozeniu zamówienia maja Panstwo mozliwosc dobrowolnego wziecia udzialu w ankiecie marketingowej, która sluzy nam do dalszej poprawy obslugi uzytkowników.
  Przyklad: wysylka newslettera do kooperantów. Podstawe prawna stanowi art. 6 ust.1 lit. a RODO („Zgoda").
 • Cesja naleznosci (factoring): Oferujemy metode platnosci AfterPay firmy Arvato Payment Solutions GmbH, Gütersloher Str. 123, 33415 Verl, Niemcy („AfterPay"). Jesli podczas finalizacji transakcji zdecyduja sie Panstwo na wybór metody platnosci AfterPay, dane podane przez Panstwa podczas skladania zamówienia zostana przekazane firmie AfterPay, np.: imie i nazwisko, data urodzenia, adres (adres do faktury i adres dostawy), adres e-mail, numer telefonu, numer konta, informacje dot. faktury, dane karty kredytowej (numer karty, kod CCV, data waznosci karty), informacje dotyczace polecenia zaplaty (IBAN, BIC). Panstwa dane zostana przekazane firmie AfterPay wylacznie po wyrazeniu przez Panstwa odpowiedniej zgody. Podstawe prawna stanowi art. 6 ust.1 lit. a RODO („Zgoda"). Szczególowe informacje dotyczace ochrony danych osobowych w firmie AfterPay znajda Panstwo na stronie: https://www.afterpay.de/datenschutz

7. Kryteria przechowywania danych osobowych

Przetwarzamy i przechowujemy dane osobowe zgodnie z podstawami prawnymi wyszczególnionymi w niniejszym oswiadczeniu. Jesli dane osobowe nie sa juz potrzebne do przygotowania umowy lub jej wykonania zostaja one usuniete z zachowaniem odpowiednich ustawowych terminów przechowywania danych.

8. Zmiany oswiadczenia w sprawie ochrony danych osobowych

Ze wzgledów ustawowych i/lub organizacyjnych konieczna moze stac sie w przyszlosci, równiez niedalekiej, zmiana lub dostosowanie oswiadczenia w sprawie ochrony danych osobowych. Zawsze obowiazuje aktualna w danym momencie wersja oswiadczenia w sprawie ochrony danych osobowych.

II. Przetwarzanie danych w zakresie poszczególnych rodzajów wykorzystania

1. Gromadzenie danych osobowych podczas odwiedzin na naszej stronie internetowej

Podczas czysto informacyjnego uzytkowania naszej strony internetowej, tj. w przypadku, gdy sie Panstwo nie zarejestruja lub nie przekaza nam informacji w inny sposób, gromadzimy tylko dane osobowe, które Panstwa przegladarka przekazuje naszemu serwerowi. Jesli chca Panstwo obejrzec nasza strone, bedziemy gromadzic nastepujace dane, które ze wzgledów technicznych sa niezbedne, aby móc wyswietlac Panstwu nasza strone oraz zapewnic stabilnosc i bezpieczenstwo:

 • adres IP
 • data i godzina zapytania
 • róznica wzgledem strefy czasowej Greenwich Mean Time (GMT)
 • tresc zadania (konkretna strona)
 • status dostepu/kod statusu HTTP
 • ilosc przetransferowanych za kazdym razem danych
 • strona internetowa, z której pochodzi zadanie
 • przegladarka
 • system operacyjny i jego interfejs
 • jezyk i wersja oprogramowania przegladarki.

Oprócz danych podanych powyzej podczas przegladania naszej strony na Panstwa komputerze zapisywane sa pliki cookies. Pliki cookies to male pliki tekstowe, które sa zapisywane na twardym dysku Panstwa komputera wraz z przyporzadkowaniem do stosowanej przez Panstwa przegladarki i za posrednictwem których do miejsca, które wysyla pliki cookies (w tym przypadku do nas), wplywaja okreslone informacje. Pliki cookies nie moga uruchamiac programów ani przenosic wirusów na komputer. Sluza one do tego, aby oferta internetowa byla efektywniejsza i jeszcze bardziej przyjazna uzytkownikowi. Podstawe prawna przetwarzania danych stanowi art. 6 ust. 1 zdanie 1 lit. f RODO („Priorytet interesów").

2. Kontakt

W przypadku nawiazania przez Panstwa kontaktu z nami za posrednictwem poczty elektronicznej lub formularza kontaktowego zapisujemy podane przez Panstwa dane (Panstwa adres e-mail, imie i nazwisko, numer telefonu), aby móc odpowiedziec na zadane pytania. Dane zgromadzone w zwiazku z powyzszym usuwamy, gdy tylko ich przechowywanie nie jest wymagane lub ograniczamy przetwarzanie w przypadku obowiazywania ustawowego obowiazku przechowywania tych danych.

Jesli sa Panstwo naszym klientem i maja Panstwo np. pytania lub reklamacje dotyczace zlozonego zapytania, podstawe prawna stanowi art. 6 ust. 1 zdanie 1 lit. b RODO („Wykonanie umowy"). Jesli nie sa Panstwo naszym klientem, podstawe prawna stanowi art. 6 ust. 1 zdanie 1 lit. f RODO („Priorytet interesów").

3. Inne funkcje i oferty naszej strony internetowej

Oprócz czysto informacyjnego korzystania z naszej strony internetowej oferujemy rózne uslugi, z których moga korzystac osoby zainteresowane. W tym celu musza Panstwo z reguly podac jeszcze inne dane osobowe, które wykorzystamy do wykonania danej uslugi i wobec których obowiazuja ww. zasady przetwarzania danych.

W zakresie przetwarzania czesci Panstwa danych osobowych korzystamy z uslug uslugodawców zewnetrznych. Wybralismy ich bardzo starannie i sa oni zobowiazani do wykonywania naszych polecen.

Ponadto mozemy przekazywac Panstwa dane osobowe osobom trzecim w przypadku, gdy wraz z partnerami oferujemy udzial w akcjach promocyjnych, konkursach, zawarcie umów itp. Szczególowe informacje na ten temat otrzymaja Panstwo podczas wpisywania swoich danych osobowych lub ponizej w opisie oferty. Jesli nasi uslugodawcy lub partnerzy maja siedzibe w panstwie spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG), informujemy Panstwa o skutkach tego faktu w opisie oferty.

4. Stosowanie plików cookies

Ta strona internetowa wykorzystuje nastepujacy rodzaj plików cookies, których zakres i dzialanie objasniamy ponizej:

pliki cookies tymczasowe

pliki cookies stale

Tymczasowe pliki cookies sa automatycznie usuwane po zamknieciu przegladarki. Sa to przede wszystkim pliki cookies sesyjne. Zapisuja one tzw. numer ID sesji, za pomoca którego mozna przyporzadkowac rózne zapytania Panstwa przegladarki do jednej i tej samej sesji. Dzieki temu mozemy rozpoznac Panstwa komputer przy kolejnych odwiedzinach na naszej stronie internetowej. Sesyjne pliki cookies sa usuwane po wylogowaniu sie lub po zamknieciu przegladarki. Stale pliki cookies usuwane sa automatycznie po uplywie okreslonego czasu, który moze byc rózny w zaleznosci od pliku cookie. Pliki cookies mozna w kazdej chwili usunac w ustawieniach przegladarki.

Ustawienia przegladarki moga Panstwo zdefiniowac indywidualnie i np. odmówic przyjmowania zewnetrznych plików cookies lub wszystkich plików cookies. Informujemy, ze w takim przypadku byc moze nie bedzie mozliwe korzystanie ze wszystkich funkcji naszej strony internetowej.

Ponadto stosujemy pliki cookies, aby móc zidentyfikowac Panstwa podczas kolejnych odwiedzin, jesli dysponuja Panstwo kontem na naszej stronie lub w celu oceny skutecznosci dzialan marketingowych, np. jesli trafia Panstwo na nasza strone za posrednictwem strony naszego partnera lub specjalnej reklamy. Pliki cookies przechowywane sa maksymalnie przez 30 dni.

Stosowane pliki cookies flash nie sa rejestrowane przez przegladarke, lecz przez wtyczke flash. Ponadto korzystamy z obiektów HTML5 storage objects, które zapisywane sa na Panstwa urzadzeniach peryferyjnych. Obiekty te zapisuja konieczne dane niezaleznie od uzywanej przegladarki i nie maja automatycznej daty waznosci. Jesli nie zycza sobie Panstwo przetwarzania plików cookies flash, musza Panstwo zainstalowac odpowiedni dodatek, np. „Better Privacy" dla przegladarki Mozilla Firefox (https://addons.mozilla.org/de/firefox/addon/betterprivacy/) lub Adobe-Flash-Killer-Cookie dla przegladarki Google Chrome. Korzystanie z obiektów HTML5 storage objects mozna uniemozliwic, ustawiajac w przegladarce tryb prywatny. Dodatkowo polecamy regularne, reczne usuwanie plików cookies i historii przegladania.

5. Korzystanie z naszego sklepu internetowego

Jesli chca Panstwo zlozyc zamówienie w naszym sklepie internetowym, musza Panstwo w celu zawarcia umowy podac swoje dane osobowe (imie i nazwisko, adres pocztowy, adres e-mail, date urodzenia, numer telefonu). Dane te sa niezbedne do realizacji zamówienia. Dane wymagane dla celu zawarcia umowy sa specjalnie oznaczone, podanie pozostalych danych jest dobrowolne. Podane przez Panstwa dane wykorzystujemy w ramach realizacji Panstwa zamówienia. Ponadto mozemy przekazac naszemu bankowi firmowemu Panstwa dane dotyczace platnosci. Podstawe prawna stanowi tu art. 6 ust. 1 zdanie 1 lit. b RODO („Wykonanie umowy"). Moga Panstwo dobrowolnie zalozyc konto uzytkownika, za posrednictwem którego bedziemy mogli zapisac Panstwa dane osobowe (wyszczególnione ponizej) dla celów kolejnych transakcji, Panstwa informacje dotyczace zrealizowanych i aktualnych zamówien oraz interakcje z Delticom:

ww. dane klienta

Lista zrealizowanych i otwartych zamówien w Delticom z podaniem numeru zamówienia, marki, nazwy artykulu, profilu, wymiarów, liczby, daty zamówienia, terminu dostawy, statusu dostawy, szczególów, etc.

Wyswietlane sa dane ostatniego logowania wraz z data, dniem tygodnia i godzina.

Koszty zamówienia, adres do faktury, adres dostawy, przebieg zamówienia, informacje dotyczace zakonczenia i statusu, etc.

Podczas zakladania konta w „Moje konto" podane przez Panstwa dane zostana zapisane z mozliwoscia odwolania. Wszystkie inne dane, w tym konto uzytkownika, moga zostac w kazdej chwili usuniete w sekcji klienta. Podstawe prawna stosowania stanowi art. 6 ust. 1 S. 1 lit. f RODO („Priorytet interesów").

Dodatkowo jestesmy uprawnieni do przetwarzania podanych przez Panstwa danych w celu informowania o ciekawych produktach z naszego portfolio lub przesylania Panstwu wiadomosci elektronicznych zawierajacych informacje techniczne.

Na mocy przepisów prawa handlowego i podatkowego jestesmy zobowiazani do przechowywania Panstwa adresu, danych dotyczacych platnosci i zamówienia przez okres dziesieciu lat. Jednakze ograniczamy przetwarzanie, tj. Panstwa dane beda stosowane wylacznie w ramach obowiazków ustawowych.

Aby zapobiec nieuprawnionemu dostepowi osób trzecich do Panstwa danych osobowych, w szczególnosci danych finansowych, proces zamówienia jest kodowany.

6. Stosowanie mediów spolecznosciowych

Stosujemy wtyczki nastepujacych mediów spolecznosciowych: Facebook, Google+, Twitter, Instagram, YoutTube. Korzystamy w tym zakresie z tak zwanego rozwiazana dwukrotnego klikniecia. Oznacza to, ze podczas Panstwa odwiedzin na naszej stronie na poczatku zadne dane osobowe nie sa przekazywane podmiotom oferujacym wtyczki. Podmioty oferujace wtyczki rozpoznaja Panstwo po ich logo. Umozliwiamy Panstwu bezposrednia komunikacje z podmiotami oferujacymi wtyczki za posrednictwem odpowiednich przycisków. Dopiero po kliknieciu na zaznaczone pole, które w ten sposób sie aktywuje, podmiot oferujacy wtyczke otrzymuje informacje o tym, ze odwiedzili Panstwo strone z naszej oferty online. Ponadto przekazywane sa równiez dane wyszczególnione pod niniejszym oswiadczeniem. W przypadku serwisu Facebook zgodnie z informacjami odpowiednich podmiotów w Niemczech adres IP ulega anonimizacji zaraz po jego pobraniu. W wyniku aktywacji wtyczki Panstwa dane osobowe przekazywane sa zatem do danego podmiotu oferujacego wtyczke i tam zapisywane (w przypadku podmiotów z USA zapis w USA). Poniewaz podmioty oferujace wtyczki gromadza dane za pomoca plików cookies, zalecamy, aby przed kliknieciem na wyszarzone pole usuneli Panstwo wszystkie pliki cookies w ustawieniach swojej przegladarki.

Nie mamy wplywu ani na gromadzone dane i procesy przetwarzania danych, ani nie znamy pelnego zakresu gromadzonych danych, celu przetwarzania, okresu przechowywania. Nie posiadamy równiez informacji dotyczacych usuwania danych zgromadzonych prze podmiot oferujacy wtyczke.

Podmiot oferujacy wtyczke zapisuje Panstwa dane osobowe jako profile uzytkowania i wykorzystuje je dla celów reklamowych, badania rynku i/lub optymalizacji swojej strony internetowej. Taka ocena przeprowadzana jest w szczególnosci (równiez w przypadku uzytkowników niezalogowanych) w celu przedstawienia Panstwu optymalnej reklamy oraz w celu informowania innych uzytkowników sieci spolecznosciowej o Panstwa aktywnosci na naszej stronie internetowej. Moga Panstwo sprzeciwic sie tworzeniu takich profili uzytkownika, przy czym w tym celu nalezy sie zwrócic do podmiotu oferujacego dana wtyczke. Za posrednictwem wtyczek oferujemy Panstwu mozliwosc interakcji z portalami spolecznosciowymi oraz innymi uzytkownikami, dzieki czemu mozemy optymalizowac nasza oferte i ksztaltowac ja dla Panstwa jako uzytkowników w sposób bardziej interesujacy. Podstawe prawna stosowania wtyczek stanowi art. 6 ust. 1 zdanie 1 lit. f RODO („Priorytet interesów").

Dane przekazywane sa niezaleznie od tego, czy posiadaja Panstwo konto prowadzone przez podmiot oferujacy dana wtyczke i czy sa Panstwo na nim zalogowani. Jesli sa Panstwo zalogowani na stronie podmiotu oferujacego wtyczke, dane zgromadzone przez nas zostana przyporzadkowane bezposrednio do Panstwa konta na stronie tego podmiotu oferujacego wtyczke. Jesli klikna Panstwo aktywny przycisk i np. podlinkuja strone, podmiot oferujacy wtyczke zapisze równiez te informacje na Panstwa koncie uzytkownika i opublikuje ja w sposób widoczny dla wszystkich Panstwa kontaktów. Zalecamy regularne wylogowywanie sie z portali spolecznosciowych po zakonczeniu ich uzytkowania, w szczególnosci jednak przed aktywowaniem tego przycisku, poniewaz w ten sposób moga Panstwo uniknac przyporzadkowania do Panstwa profilu istniejacego u podmiotu oferujacego wtyczke.

Szczególowe informacje dotyczace celów i zakresu gromadzenia danych i ich przetwarzania przez podmioty oferujace wtyczki otrzymaja Panstwo w oswiadczeniach w sprawie ochrony danych osobowych udostepnionych przez wyszczególnione ponizej podmiotów oferujace wtyczki. Tam znajduja sie szczególowe informacje o przyslugujacych Panstwu prawach i mozliwosciach ustawien majacych na celu ochrone Panstwa prywatnosci.

Adresy poszczególnych podmiotów oferujacych wtyczki i adresy URL pod którymi mozna znalezc informacje na temat ochrony danych osobowych:

Facebook Inc., 1601 S California Ave, Palo Alto, California 94304, USA; http://www.facebook.com/policy.php; informacje dotyczace gromadzenia danych osobowych: http://www.facebook.com/help/186325668085084, http://www.facebook.com/about/privacy/your-info-on-other#applications oraz http://www.facebook.com/about/privacy/your-info#everyoneinfo. Facebook przystapil do umowy o tzw. tarczy prywatnosci (EU-US Privacy Shield), https://www.privacyshield.gov/EU-US-Framework.

Google Inc., 1600 Amphitheater Parkway, Mountainview, California 94043, USA; https://www.google.com/policies/privacy/partners/?hl=de. Google przystapil do umowy o tzw. tarczy prywatnosci (EU-US Privacy Shield), https://www.privacyshield.gov/EU-US-Framework.

Twitter, Inc., 1355 Market St, Suite 900, San Francisco, California 94103, USA; https://twitter.com/privacy. Twitter przystapil do umowy o tzw. tarczy prywatnosci (EU-US Privacy Shield), https://www.privacyshield.gov/EU-US-Framework.

Instagram LLC, 1601 Willow Rd, Menlo Park CA 94025, USA, spólka córka firmy Facebook Inc.. Informacje dotyczace ochrony danych osobowych: https://help.instagram.com/155833707900388

YouTube LLC, 901 Cherry Ave, San Bruno, CA 94066, USA, spólka córka firmy Google LLC. Informacje dotyczace ochrony danych osobowych i wypelniania postanowien umowy EU-US Privacy Shield: https://policies.google.com/privacy?hl=de&gl=de

III. Analiza stron internetowych/reklama online bazujaca na zachowaniach uzytkowników

1. Zastosowanie Google Analytics

Niniejsza strona korzysta z Google Analytics - uslugi analizy ogladalnosci stron internetowych dostarczanej przez firme Google Inc. (dalej „Google"). Google Analytics wykorzystuje tzw. „cookies", tj. pliki tekstowe, które zostaja zapisane na komputerze uzytkownika i które sluza do analizy sposobu korzystania ze stron internetowych przez uzytkownika. Informacje generowane przez cookies na temat korzystania z tej strony internetowej sa przesylane do serwera Google w USA i tam sa przechowywane. W przypadku aktywowania funkcji anonimizacji IP na tej stronie internetowej IP komputera uzytkownika znajdujacego sie na terenie panstw czlonkowskich Unii Europejskiej lub innych panstw nalezacych do Europejskiego Obszaru Gospodarczego jest uprzednio skracane przez firme Google. Tylko w wyjatkowych przypadkach do serwera Google w USA jest przesylany pelen adres IP komputera uzytkownika i dopiero tam skracany. Na zlecenie operatora tej strony internetowej Google bedzie korzystac z tych informacji w celu oceny korzystania ze strony przez uzytkownika, równiez w celu tworzenia raportów dotyczacych obecnosci na stronach oraz swiadczenia na rzecz operatora witryny innych uslug zwiazanych z ruchem na stronach internetowych i korzystaniem z Internetu.

Adres IP przekazany przez przegladarke uzytkownika w ramach uslugi Google Analytics nie jest laczony z innymi danymi firmy Google. Dzieki odpowiednim ustawieniom w przegladarce mozna wykluczyc zapisywanie plików cookies; zwracamy jednak uwage, ze w takim przypadku pelne wykorzystanie wszystkich funkcji tej strony internetowej moze nie byc mozliwe. Ponadto mozna zapobiec gromadzeniu danych generowanych przez cookies i dotyczacych korzystania przez uzytkownika z witryny i przesylaniu ich do Google (w tym adresu IP komputera uzytkownika), a takze ich przetwarzaniu przez Google, pobierajac i instalujac w swojej przegladarce wtyczke dostepna na stronie: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de.

Ta strona internetowa wykorzystuje Google Analytics z rozszerzeniem „_anonymizeIp()". Dzieki temu adresy IP przetwarzane sa w formie skróconej, nie ma mozliwosci powiazania z nimi konkretnych osób. Jesli w odniesieniu do Panstwa danych wystapi mozliwosc identyfikacji osoby, której dane dotycza, identyfikacja ta zostanie natychmiast wykluczona, a stosowne dane osobowe zostana niezwlocznie usuniete.
Stosujemy Google Analytics w celu analizy korzystania z naszej strony internetowej i w celu biezacej optymalizacji tej strony. Dzieki pozyskanym statystykom mozemy optymalizowac nasza oferte i ksztaltowac ja w sposób bardziej dla Panstwa interesujacy. W ramach wyjatkowych przypadków przekazywania danych osobowych do USA Google przystapil do umowy EU-US Privacy Shield , https://www.privacyshield.gov/EU-US-Framework. Podstawe prawna stosowania Google Analytics stanowi Art. 6 ust. 1 zdanie 1 lit. f RODO.2

Informacja podmiotu trzeciego: Google Dublin, Google Ireland Ltd., Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irlandia. Warunki uzytkowania: http://www.google.com/analytics/terms/de.html, informacje dotyczace danych osobowych: http://www.google.com/intl/de/analytics/learn/privacy.html, oraz oswiadczenie w sprawie ochrony danych osobowych: http://www.google.de/intl/de/policies/privacy.

Ta strona internetowa korzysta z Google Analytics równiez w celu prowadzenia analizy pokrywania sie urzadzen uzytkowników, która dokonywana jest dla jednego numeru ID uzytkownika. W swoim koncie klienta moga Panstwo w sekcji „Moje dane", „dane osobowe" aktywowac analize pokrywania sie urzadzen.

Ta strona internetowa korzysta z Google Analytics równiez w celu prowadzenia analizy pokrywania sie urzadzen uzytkowników, która dokonywana jest dla jednego numeru ID uzytkownika. W swoim koncie klienta moga Panstwo w sekcji „Moje dane", „dane osobowe" dezaktywowac analize pokrywania sie urzadzen.

2. Zastowanie Adobe Analytics (Omniture)

Ta strona internetowa wykorzystuje narzedzie analityczne Adobe Analytics (Omniture) dla celów analizy i regularnej optymalizacji naszej strony internetowej. Dzieki pozyskanym statystykom mozemy optymalizowac nasza oferte i ksztaltowac ja w sposób bardziej dla Panstwa interesujacy. W ramach wyjatkowych przypadków przekazywania danych osobowych do USA Adobe przystapil do umowy EU-US Privacy Shield, https://www.privacyshield.gov/EU-US-Framework. Podstawe prawna stosowania Adobe Analytics stanowi art. 6 ust. 1 zdanie 1 lit. f RODO.

W ramach tej analizy na Panstwa komputerze zapisywane sa pliki cookies. Pozyskane dzieki nim informacje zapisywane sa na serwerach, równiez w USA. Jesli nie zycza sobie Panstwo, aby pliki cookies byly zapisywane na Panstwa komputerze, informujemy, ze nie bedzie mozliwe korzystanie ze wszystkich funkcji dostepnych na tej stronie internetowej. Zapisywaniu plików cookies mozna zapobiec, definiujac odpowiednie ustawienia w przegladarce lub klikajac przycisk „wyrejestruj sie" na stronie http://www.adobe.com/de/privacy/opt-out.html.

Ta strona internetowa wykorzystuje Adobe Analytics (Omniture) z ustawieniami „Before Geo-Lookup: Replace visitor's last IP octet with 0" i „Obfuscate IP-Removed". Dzieki temu adres IP Panstwa komputera skracany jest o ostatni oktet i zastepowany generycznym adresem IP. Taki adres IP nie moze zostac przyporzadkowany. Dzieki temu nie ma mozliwosci powiazania go z osoba.

Informacja podmiotu trzeciego: Adobe Systems Software Ireland Limited, Ireland, 4-6 Riverwalk, Citywest Business Campus, Dublin 24, Republic of Ireland; privacy@adobe.com; informacje dotyczace ochrony danych osobowych: http://www.adobe.com/de/privacy/policy.html

3. Ocena klienta (Trustpilot)

Na naszej stronie internetowej korzystamy z ocen klientów w celu optymalizacji procesów oraz w celu lepszego poznania naszych klientów. W charakterze platformy ocen wykorzystujemy produkt firmy Trustpilot A/S, Pilestrćde 58, 5, 1112 Kopenhaga, Dania. Za posrednictwem Trustpilot mozna dobrowolnie wystawic ocene. Podstawe prawna stanowi art. 6 ust.1 lit. a RODO („Zgoda"). Szczególowe informacje dotyczace ochrony danych osobowych w firmie TrustPilot: http://de.legal.trustpilot.com/end-user-privacy-terms.

4. Optimizely

Korzystamy z uslugi analizy stron internetowych „Optimizely" oferowanej przez Optimizely, Inc., 631 Howard Street, Suite 100, San Francisco, CA, 94105, USA, w celu optymalizacji i rozwoju naszych ofert w Internecie. W tym celu testujemy poszczególne strony - na przyklad chcemy dowiedziec sie, jakie jest optymalne umieszczenie tresci oraz gromadzimy dane statystyczne. Nie sa w ramach powyzszego gromadzone zadne dane osobowe. Informacje dotyczace zachowan uzytkowników tej strony internetowej przekazywane sa do Optimizely w USA w formie zanonimizowanej i tam przechowywane sa na serwerach. Podstawe prawna stosowania wtyczek stanowi art. 6 ust. 1 zdanie 1 lit. f RODO („Priorytet interesów").

Informacje o ochronie danych osobowych w firmie Optimizely znajduja sie na stronie internetowej: https://www.optimizely.com/privacy/. Optimizely przystapil do umowy o tzw. tarczy prywatnosci EU-US Privacy Shield: https://www.privacyshield.gov/list. Optimizely mozna dezaktywowac przy pomocy instrukcji, do której link zamieszczamy tutaj: https://www.optimizely.com/opt_out.

5. DoubleClick by Google

Ta strona internetowa wykorzystuje ponadto marketingowe narzedzie online DoubleClick firmy Google. DoubleClick stosuje pliki cookies w celu dostosowania wyswietlanych tresci do wymogów uzytkownika, w celu optymalizacji raportów dotyczacych skutecznosci kampanii lub aby zapobiegac sytuacjom,w których uzytkownikowi wyswietlaja sie wielokrotnie te same tresci. Za pomoca numeru ID pliku cookie Google rejestruje tresci wyswietlane w danej przegladarce i dzieki temu jest w stanie zapobiec ich wielokrotnemu wyswietlaniu. Ponadto DoubleClick moze za pomoca numerów plików cookies rejestrowac tzw. konwersje, które odnosza sie do wyswietlanych tresci. Jest tak na przyklad w przypadku, gdy uzytkownik widzi tresc DoubleClick, a pózniej za posrednictwem tej samej przegladarki otwiera strone reklamodawcy i kupuje cos na niej. Wedlug informacji Google pliki cookies DoubleClick nie zawieraja informacji osobowych. W wyniku wykorzystywania tego narzedzia marketingowego Panstwa przegladarka automatycznie nawiazuje bezposrednie polaczenie z serwerem Google. Nie mamy wplywu na zakres i dalsze wykorzystywanie danych, które Google gromadzi przy wykorzystaniu tego narzedzia i dlatego informujemy Panstwa zgodnie z posiadana przez nas w tym zakresie wiedza: Dzieki wykorzystaniu DoubleClick Google uzyskuje informacje o tym, ze wyswietlili Panstwo nasza strone internetowa lub klikneli na nasze ogloszenie. Jesli sa Panstwo zarejestrowanymi uzytkownikami uslugi Google, Google moze przyporzadkowac Panstwa odwiedziny na stronie do Panstwa konta. Nawet jesli nie sa Panstwo zarejestrowani w Google albo nie sa Panstwo zalogowani, istnieje mozliwosc ze podmiot ten zarejestruje i zapisze w swoich zasobach adres IP Panstwa komputera.

Moga Panstwo w rózny sposób zapobiec swemu udzialowi w tym procesie sledzenia: a) definiujac odpowiednie ustawienia w swojej przegladarce, w szczególnosci blokowanie zewnetrznych plików cookie skutkuje tym, ze nie wyswietlaja sie ogloszenia podmiotów trzecich; b) dezaktywujac pliki cookies typu conversion tracking - w przegladarce nalezy zdefiniowac ustawienia tak, aby pliki cookies pochodzace z domeny „www.googleadservices.com" byly blokowane, https://www.google.de/settings/ads, przy czym ustawienie to zostanie usuniete, gdy usuna Panstwo swoje pliki cookies; c) dezaktywujac wyswietlanie ogloszen bedacych elementem kampanii autoregulacyjnej „About Ads", za posrednictwem linku http://www.aboutads.info/choices, przy czym to ustawienie zostanie usuniete, gdy usuna Panstwo swoje pliki cookies; d) trwale dezaktywujac te funkcje w przegladarkach Firefox, Internetexplorer lub Google Chrome pod adresem http://www.google.com/settings/ads/plugin. Zwracamy jednak uwage na to, ze moze to spowodowac ograniczenia w korzystaniu z niektórych funkcji naszego serwisu. Podstawe prawna przetwarzania Panstwa danych stanowi art. 6 ust. 1 zdanie 1 lit. f RODO. Szczególowe informacje dotyczace DoubleClick firmy Google znajda Panstwo na stronie https://www.google.de/doubleclick i http://support.google.com/adsense/answer/2839090, informacje dotyczace ochrony danych osobowych w ogólnych zasobach Google: https://www.google.de/intl/de/policies/privacy. Alternatywnie moga Panstwo odwiedzic strone internetowa Network Advertising Initiative (NAI) pod adresem http://www.networkadvertising.org. Google przystapil do umowy o tzw. tarczy prywatnosci (EU-US Privacy Shield), https://www.privacyshield.gov/EU-US-Framework.

Remarketing

Ponadto wykorzystujemy Google Remarketing Jest to usluga, dzieki której mozemy Panstwu o sobie przypominac. Aplikacja ta umozliwia nam wyswietlanie reklam podczas Panstwa kolejnych sesji w Internecie, które nastapia po tym, gdy odwiedzili Panstwo nasza strone internetowa. Mozliwe jest to dzieki plikom cookies zapisanym na Panstwa komputerze, dzieki którym Google rejestruje i analizuje Panstwa zachowanie podczas odwiedzin na róznych stronach internetowych. W ten sposób Google wie o Panstwa poprzedniej wizycie na naszej stronie. Google twierdzi, ze nie dokonuje powiazania zapisywanych przez siebie Panstwa danych osobowych z danymi zgromadzonymi w ramach uslugi Remarketing. Google informuje, ze w ramach uslugi stosuje pseudonimizacje. Podstawe prawna przetwarzania Panstwa danych stanowi art. 6 ust. 1 zdanie 1 lit. f RODO. Szczególowe informacje dotyczace ochrony danych osobowych znajduja sie na stronie: http://www.google.com/intl/de/policies/privacy i https://services.google.com/sitestats/de.html. Alternatywnie moga Panstwo odwiedzic strone internetowa Network Advertising Initiative (NAI) pod adresem http://www.networkadvertising.org. Google przystapil do umowy o tzw. tarczy prywatnosci (EU-US Privacy Shield), https://www.privacyshield.gov/EU-US-Framework.

6. Retargeting (Criteo)

Nasza strona internetowa wykorzystuje pliki cookies/identyfikaotry reklam dla celów reklamowych. Dzieki temu mozemy pokazywac nasze reklamy tym uzytkownikom, którzy sie naszymi produktami interesuja: na stronach partnerskich, w aplikacjach i wiadomosciach e-mail. Technologie retargetingowe wykorzystuja pliki cookies lub identyfikatory reklam i wyswietlaja reklame na podstawie dotychczasowego zachowania uzytkownika przegladarki. Aby wylaczyc reklamy bazujace na zainteresowaniach uzytkownika, nalezy odwiedzic nastepujace strony:

http://www.networkadvertising.org/choices/
http://www.youronlinechoices.com/

Mozemy wymieniac sie z zaufanymi partnerami reklamowymi takimi informacjami, jak znaczniki z informacji podanych w ramach rejestracji na naszej stronie internetowej lub pochodzacych z naszego systemu CRM. Umozliwia to powiazanie Panstwa urzadzen i/lub srodowisk, dzieki czemu mozemy oferowac Panstwu plynne korzystanie z serwisu za pomoca stosowanych przez Panstwa urzadzen i srodowisk. Szczególy dotyczace mozliwosci powiazan znajda Panstwo w Polityce ochrony danych osobowych, która mozna znalezc na ww. platformach lub w ponizszych objasnieniach.

Podstawe prawna przetwarzania Panstwa danych stanowi art. 6 ust. 1 zdanie 1 lit. f RODO („Priorytet interesów"). Polityka ochrony danych osobowych Criteo: http://www.criteo.com/de/privacy

7. Bing Ads (Conversion Tracking)

Korzystamy z technologii Conversion firmy Microsoft (Microsoft Corporation, One Microsoft Way, Redmond, WA 98052-6399, USA). W ramach tego narzedzia na Panstwa komputerze zapisany zostaje plik cookie, jesli trafili Panstwo na nasza strone za posrednictwem ogloszenia Bing firmy Microsoft. Dzieki temu Microsoft i my mozemy dowiedziec sie, czy uzytkownicy wchodza na nasza strone za posrednictwem ogloszen Bing i czy docieraja do wczesniej okreslonej strony docelowej (strony konwersji). My widzimy tylko liczbe uzytkowników, którzy klikneli ogloszenie Bing i zostali nastepnie przekierowani do strony konwersji. Dane osobowe dotyczace osoby odwiedzajacej strone nie sa gromadzone. Moga Panstwo wylaczyc mozliwosc koniecznego w tym celu zapisu pliku cookie. Nalezy to zrobic, definiujac ustawienie przegladarki dezaktywujace w ogóle zapisywanie plików cookie na komputerze. Podstawe prawna przetwarzania Panstwa danych stanowi art. 6 ust. 1 zdanie 1 lit. f RODO („Priorytet interesów"). Szczególowe informacje dotyczace ochrony danych osobowych i stosowanych w ramach Microsoft Bing plików cookies znajda Panstwo na stronie internetowej Microsoft:http://privacy.microsoft.com/DE-DE/fullnotice.mspx.

Remarketing

Ponadto wykorzystujemy Bing Remarketing Jest to usluga, dzieki której mozemy Panstwu o sobie przypominac. Aplikacja ta umozliwia nam wyswietlanie reklam podczas Panstwa kolejnych sesji w Internecie, które nastapia po tym, gdy odwiedzili Panstwo nasza strone internetowa. Mozliwe jest to dzieki plikom cookies zapisanym na Panstwa komputerze, dzieki którym Microsoft rejestruje i analizuje Panstwa zachowanie podczas odwiedzin na róznych stronach internetowych. W ten sposób Microsoft wie o Panstwa poprzedniej wizycie na naszej stronie. Microsoft twierdzi, ze nie dokonuje powiazania zapisywanych przez siebie Panstwa danych osobowych z danymi zgromadzonymi w ramach uslugi Microsoft Remarketing. Microsoft informuje, ze w ramach uslugi stosuje pseudonimizacje.

8. Trade Desk

Wykorzystujemy technologie Targeting i Tracking firmy The Trade Desk Inc., 42 N Chestnut St, Ventura, California, CA - 9300, USA „Trade Desk). Dla celów marketingowych na Panstwa komputerze zapisywane sa pliki cookies, informacje dotyczace surfowania po Internecie gromadzone sa w formie zanonimizowanej. Dane osobowe nie sa gromadzone ani przetwarzane. The Trade Desk przystapil do umowy o tzw. tarczy prywatnosci EU-US Privacy Shield: https://www.privacyshield.gov/list.

W kazdej chwili moga Panstwo zablokowac wykorzystywanie plików cookies, definiujac na stronie http://www.adsrvr.org/ ustawienie cookie opt out. Szczególowe informacje dotyczace ochrony danych osobowych w firmie Trade Desk znajda Panstwo na stronie https://www.thetradedesk.com/general/privacy-policy

9. Plattform161

Wykorzystujemy technologie Targeting i Tracking firmy Plattform 161 B.V., Johan Huizingalaan 763a 4th floor, 1066 VH Amsterdam, Holandia ("Plattform161"). Dla celów marketingowych na Panstwa komputerze zapisywane sa pliki cookies oraz gromadzone sa informacje dotyczace surfowania po Internecie, dzieki temu mamy mozliwosc wyswietlania Panstwu odpowiednich reklam online.

W kazdej chwili moga Panstwo zablokowac wykorzystywanie plików cookies, definiujac na stronie http://ads.creative-serving.com/opt-out ustawienie cookie opt out.

Szczególowe informacje dotyczace ochrony danych osobowych w firmie Plattform161 znajda Panstwo na stronie: https://platform161.com/cookie-and-privacy-policy/

10. Kupona

Wykorzystujemy technologie Targeting i Tracking firmy KUPONA GmbH, Frankfurter Straße 8, D-36043 Fulda (Kupona), dla celów zoptymalizowanego wyswietlania kampanii marketingowych online. W tym celu Kupona gromadzi za pomoca plików cookies zanonimizowane informacje i dane dotyczace zachowania uzytkowników. Po przeprowadzeniu analizy zachowan uzytkowników opartej o algorytm KUPONA ma mozliwosc polecenia produktów równiez na innych stronach internetowych w formie wyswietlanych banerów reklamowych. Wykorzystywanie plików cookies sluzy tutaj wylacznie optymalizacji oferty, nie ma mozliwosci zidentyfikowania osoby uzytkownika, dane nie sa wykorzystywane ani przekazywane osobom trzecim. Jesli nie wyrazaja Panstwo zgody na wykorzystywanie zanonimizowanych plików cookies oraz na analize zachowania Panstwa jako uzytkownika strony, moga Panstwo to zdefiniowac na tej stronie internetowej: klikniecie tutaj przeniesie Panstwa na strone dotyczaca ochrony danych osobowych.

Link: https://www.kupona.de/datenschutz

11. Targetowanie (ADEX)

Wykorzystujemy technologie Targeting i Tracking firmy ADEX GmbH, Rotherstrasse 22, 10245 Berlin, Niemcy („The ADEX"). Umozliwia ona analize zachowania uzytkowników naszej strony internetowej (np. odwiedzane podstrony, klikniete banery reklamowe, wpisane wyszukiwania). Celem jest optymalizacja reklamy na podstawie zainteresowan poszczególnych uzytkowników. W tym celu stosowane sa pliki cookies, web beacons i podobne technologie. Gromadzone w ten sposób dane dotyczace uzytkowania sa zapisywane w formie pseudonimizowanej. Adres IP Panstwa komputera przekazywany ze wzgledów technicznych jest w pelni anonimizowany i nie jest wykorzystywany w ramach wyswietlania reklam. Szczególowe informacje dotyczace ochrony danych osobowych firmy The ADEX:

http://de.theadex.com/company/privacy/

Jesli nie zycza sobie Panstwo wykonywania ww. przetwarzania, prosze skorzystac z tego linku opt out, który pozwoli na wyrazenie sprzeciwu wobec przetwarzania danych przez The ADEX w przyszlosci: http://de.theadex.com/company/consumer-opt-out/.

12. Oferty kuponowe

Abby wybrac interesujaca Panstwa obecnie oferte kuponowa, przekazujemy w formie pseudonimizowanej i zakodowanej wartosc hash Panstwa adresu e-mail oraz adres IP Panstwa komputera firmie Sovendus GmbH, Moltkestr. 11, 76133 Karlsruhe (Sovendus) (art. 6 ust.1 lit. f RODO). Sovendus wykorzystuje pseudonimizowana wartosc hash adresu e-mail do uwzglednienia ewentualnego braku zgody na reklame (art. 21 ust.3, art. 6 ust.1 lit. c RODO). Adres IP wykorzystywany jest przez Sovendus wylacznie dla celów zabezpieczenia danych i z reguly ulega anonimizacji po uplywie siedmiu dni (art. 6 ust.1 lit. f RODO). Ponadto przekazujemy firmie Sovendus dla celów rozliczenia w formie pseudonimizowanej numer zamówienia, wartosc zamówienia z podaniem waluty, nr ID sesji, kod kuponu i datowanie (art. 6 ust.1 lit. f RODO). Jesli sa Panstwo zainteresowani oferta kuponów firmy Sovendus, Panstwa adres e-mail nie ma zdefiniowanego zakazu reklam i jesli klikna Panstwo na wyswietlony baner z kuponem, przekazemy firmie Sovendus w formie zakodowanej zwrot grzecznosciowy, Panstwa imie i nazwisko, adres e-mail celem przygotowania kuponu (a. 6 ust.1 lit. b, lit. f RODO).

Szczególowe informacje dotyczace przetwarzania Panstwa danych osobowych znajduja sie na stronie internetowej www.sovendus.de/datenschutz.

Stan na maj 2018 r.